Οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και την Πολιτιστική Κληρονομιά Δράση πεδίου.

ΔΡΑΣΗ 5

Οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και την Πολιτιστική Κληρονομιά Δράση πεδίου.

Αντικείμενο:

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης αποτελούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Τρικάλων. Τα βιωματικά αυτά σεμινάρια θα δώσουν γνώσεις, εμπειρίες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο προστασία τους. Θα τους ευαισθητοποιήσουν για τον τρόπο προστασίας και διαφύλαξής της. Θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα στο Μουσείο Τσιτσάνη. Θα απευθύνονται σε 60 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Μεθοδολογία:

Θα διεξαχθούν 3 βιωματικά σεμινάρια. Το κάθε ένα περιλαμβάνει 6ωρο σεμινάριο από 20 συμμετέχοντες σε κάθε βιωματικό σεμινάριο, σε μέρες σχολικών αργιών (π.χ. Σάββατο) από ειδικούς επιστήμονες που θα μιλήσουν για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά Κατά τη διάρκεια των οποίων οι Εκπαιδευτικοί θα λάβουν γνώσεις και εμπειρίες για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή σε αυτά, με βιωματικό τρόπο και διαδραστικό. 

Θα έχουν εμπειρία τρόπων μέτρησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά με kay-studies.

Παραδοτέα:

• 3 εξάωρα βιωματικά – διαδραστικά σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εξήντα (60) εκπαιδευτικούς.

• Δελτία παρουσιών.

• Βεβαιώσεις συμμετοχής.

• Φωτογραφίες – Δελτία τύπου.

• Αξιολόγηση του σεμιναρίου.

• Σημειώσεις σεμιναρίου.

Παρουσιάσεις

Νέα για τη Δράση

2ο Βιωματικό σεμινάριο Τρίκαλα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Τρικάλων – Ιανουάριος 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ««3ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά – Εκπαιδευτική κοινότητα» ΔΡΑΣΗ 5 του Έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» Παρασκευή 13 Ιανουαρίου…

Περισσότερα

Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς – 3ο Σεμινάριο Τρικάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ) για συμμετοχή στο  «3ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά – Εκπαιδευτική…

Περισσότερα

Πρόγραμμα 2ου Βιωματικού σεμιναρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «2ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά για εκπαιδευτικούς» ΔΡΑΣΗ 5 του Έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»   Παρασκευή 25 Νοεμβρίου…

Περισσότερα
2ο Βιωματικό σεμινάριο Τρίκαλα

Πρόσκληση για 2ο Βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών – Τρίκαλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στο «2o Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» ΔΡΑΣΗ 5  Έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» Αφορά : Είκοσι Eκπαιδευτικούς…

Περισσότερα

1ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά για εκπαιδευτικούς

Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά για εκπαιδευτικούς Παρασκευή 1 – Σάββατο 2 Απριλίου 2022.Μουσείο Τσιτσάνη – ΤΡΙΚΑΛΑ Πρόγραμμα Παρασκευή…

Περισσότερα

Πρόσκληση για σεμινάριο εκπαιδευτικών – Τρίκαλα

Πρόσκληση για συμμετοχή στο «1ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» ΔΡΑΣΗ 5 Αφορά : Είκοσι Eκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…

Περισσότερα