Οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και την Πολιτιστική Κληρονομιά Δράση πεδίου.

ΔΡΑΣΗ 5

Οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και την Πολιτιστική Κληρονομιά Δράση πεδίου.

Αντικείμενο:

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης αποτελούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Τρικάλων. Τα βιωματικά αυτά σεμινάρια θα δώσουν γνώσεις, εμπειρίες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο προστασία τους. Θα τους ευαισθητοποιήσουν για τον τρόπο προστασίας και διαφύλαξής της. Θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα στο Μουσείο Τσιτσάνη. Θα απευθύνονται σε 60 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Μεθοδολογία:

Θα διεξαχθούν 3 βιωματικά σεμινάρια. Το κάθε ένα περιλαμβάνει 6ωρο σεμινάριο από 20 συμμετέχοντες σε κάθε βιωματικό σεμινάριο, σε μέρες σχολικών αργιών (π.χ. Σάββατο) από ειδικούς επιστήμονες που θα μιλήσουν για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά Κατά τη διάρκεια των οποίων οι Εκπαιδευτικοί θα λάβουν γνώσεις και εμπειρίες για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή σε αυτά, με βιωματικό τρόπο και διαδραστικό. 

Θα έχουν εμπειρία τρόπων μέτρησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά με kay-studies.

Παραδοτέα:

• 3 εξάωρα βιωματικά – διαδραστικά σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εξήντα (60) εκπαιδευτικούς.

• Δελτία παρουσιών.

• Βεβαιώσεις συμμετοχής.

• Φωτογραφίες – Δελτία τύπου.

• Αξιολόγηση του σεμιναρίου.

• Σημειώσεις σεμιναρίου.

Παρουσιάσεις

Νέα για τη Δράση

1ο Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά για εκπαιδευτικούς

Βιωματικό Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά για εκπαιδευτικούς Παρασκευή 1…

Περισσότερα

Gallery