Δελτίο Τύπου για επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

Δελτίο τύπου κλιματική αλλαγή

Βόλος 3-5-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξειδικευμένες μετρήσεις για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

Tο διήμερο 27-28 Απριλίου 2022, έγιναν σημαντικές μετρήσεις από τον Διευθυντή του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών και Μεθοδολογιών Διάγνωσης και Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  καθηγητή κ. Θεόδωρο Γκανέτσο στα «Βυζαντινά Ασκηταριά» του Πυθίου Ελασσόνας, με σκοπό να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε αυτά και να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συντήρησης, καταγραφής και ανάδειξής τους, με την έγκριση και τη συνεργασία της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Έργου, «Κλιματική Μνημοσύνη»,που  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

 

Συγκεκριμένα αφορά τη δημιουργία Οδηγού Προληπτικής Συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής για: α) υπαίθριες τοιχογραφίες, β) μουσικά όργανα σε μουσεία και πίνακες ζωγραφικής και θα δημιουργηθεί από ειδικούς επιστήμονες , με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Θεόδωρο  Γκανέτσο και διευθυντή ενός  πολύ εξειδικευμένου Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  που χρησιμοποιεί φορητές Μη Καταστροφικές συσκευές στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

 

Έντονο ενδιαφέρον του Δήμου Ελασσόνας για το Έργο

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη στον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικόλαο Γάτσα, ο οποίος ενημερώθηκε διεξοδικά για την πορεία του έργου, ιδιαίτερα για τις μελέτες που γίνονται στο Πύθιο Ελασσόνας, εξέφρασε την ικανοποίησή του και τόνισε ότι: «Ο Δήμος Ελασσόνας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του έργου δήλωσε την αμέριστη στήριξη του, γιατί είναι απόλυτα προσηλωμένος στην μελέτη, καταγραφή ,προστασία ,συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για τον λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με την επιστημονική κοινότητα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένα εργαστήρια, που παράγουν γνώση και προάγουν την επιστήμη, όπως είναι το Εργαστήριο του καθηγητή κ. Θ. Γκανέτσου, που έχει καταξιωθεί, μέσα από πολλή και σοβαρή εργασία , τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Ελασσόνας, πάντα θα αποτελεί μια φιλόξενη «θερμοκοιτίδα» για την πρόοδο της επιστήμης, την προαγωγή της γνώσης και δημιουργία προτύπων και καλών πρακτικών, που θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση που μελετώνται ιδιαίτεροι θρησκευτικοί χώροι,όπως είναι τα «Ασκηταριά», με τη δημιουργία ενός οδηγού συντήρησης και προστασίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου και συνολικά του Ελληνικού Πολιτισμού, είναι ένα ακόμα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο  για τη χώρα, το οποίο και πρέπει να αξιοποιήσουμε».

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Έργου θα παραχθεί  οπτικοακουστικό υλικό  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους  επιστήμονες, θα γίνει καταγραφή του βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, θα οργανωθούν σεμινάρια, εργαστήρια και Summer  School σε επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Σημειώνεται ότι το έργο «Κλιματική Μνημοσύνη» υλοποιείται από την 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και εξελίσσεται στις Π. Ε.  Λάρισας και Τρικάλων.

Πληροφορίες:  https://klimatiki-mnimosini.gr/

 

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος»

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών

www.oneeuropefoundation.eu