Πρόσκληση 2ο Βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά.

σεμινάριο Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για συμμετοχή στο

 «2ο Ενημερωτικό-Βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά»
ΔΡΑΣΗ 6 του Έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»

Αφορά: 15 επιστήμονες πολιτισμού

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ

Σάββατο 26  και Κυριακ΄γ 27 Νοεμβρίου  2022  

 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο «Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ»

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με τίτλο: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» , που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και έχει την ευθύνη διοργάνωσης του παραπάνω 2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού Σεμιναρίου.

Οι υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος»
(Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.


Το Εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων
Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες,
Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών
μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του πολιτισμού, φοιτητές
αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας , ιστορίας, περιβάλλοντος κ.ά. κ.ά.

Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν:
1.. πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και
2. πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.
Η Δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου εφόσον θα υπάρχει επίδειξη και χρήση των φασματικών
μη καταστρεπτικών τεχνικών Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει παρουσίαση των
μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του 3D scanning και 3D
printing.

Ώρες Εργαστηρίου:
Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 09.30-14.30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

  • υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • χρήση λογισμικού
  • χρήση εργαστηριακών οργάνων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές
Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:
https://forms.gle/xgQ27B1FEs5ufhMMA

Από τους διοργανωτές προτείνεται η συμμετοχή να είναι με φυσική παρουσία , αλλά μπορεί να
γίνει και μέσω διαδικτύου ( το Link θα ανακοινωθεί έγκαιρα σε όσους εγγραφούν).
Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.


Το Εργαστήριο αυτό εντάσσεται στη Δράση 6 του Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη», που
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο: «Οργάνωση ενημερωτικών – βιωματικών
εργαστηρίων για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά» .


Υπεύθυνος για την εκπαίδευση :
Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης
Τηλ: +30 210 538 1443 /6945-273390, Email: ganetsos@uniwa.gr.

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

Το Έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται.

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρηση τους.

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο σύνολό τους, τα εργαστήρια θα εστιάσουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών, απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των μουσειολόγων, των περιβαλλοντολόγων και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου.

Όλες οι λεπτομέρειες του Έργου στην επίσημη ιστοσελίδα

www.klimatiki-mnimosini.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δήλωση συμμετοχής στο Link

https://forms.gle/xgQ27B1FEs5ufhMMA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΤΗΛΕΦ.: 6974-881944 , E-Mail: oneeuropefoundation@gmail.com