Δελτίο Τύπου για σεμινάριο Αρχαιολόγων – Ιανουάριος 2023 Λάρισα

EFA1

ΛΑΡΙΣΑ, 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Ολοκληρώνονται  οι  On Line εγγραφές με δωρεάν συμμετοχή

 

Ένα καινοτόμο Ενημερωτικό – Βιωματικό εργαστήριο

για επιστήμονες του Πολιτισμού

 

Σάββατο 14  και Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 2ήμερο Ενημερωτικό –Βιωματικό  Εξειδικευμένο Εργαστήριο με τα τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά», διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας  στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 10:00-14:30 , με δωρεάν συμμετοχή  και με αντικείμενο τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά.  

Σάββατο 14–Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

 

Το  Εργαστήριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας-Διαχρονικό Μουσείο  

Το  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών  συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με τίτλο: «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και έχει την ευθύνη διοργάνωσης του παραπάνω  2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού  Σεμιναρίου, που θα μεταφέρει συμπυκνωμένη γνώση υψηλών τεχνολογιών σε επιστήμονες του Πολιτισμού, που ασχολούνται με τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι  υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του πολιτισμού, φοιτητές αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας , ιστορίας, περιβάλλοντος κ.ά. κ.ά.

Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν:

1.. πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και

  1. πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί  από ειδικούς επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2023  και ώρες 10.00-15.00.

Η Δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου, εφόσον θα υπάρχει επίδειξη και χρήση των φασματικών μη καταστρεπτικών τεχνικών Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Πολυφασματικές Κάμερες σε Έργα Τέχνης
  2. Τρισδιάστατη Απεικόνιση και Τρισδιάστατη Εκτύπωση τεχνέργων
  3. Χρήση φασματοσκοπίας Raman και φασματοσκοπίας XRFστη μελέτη εικόνων και τέλος
  4. θα πραγματοποιηθεί Eργαστήριο 3D Scanning και 3D Printing

 

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και  περιλαμβάνει:

  • υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • χρήση λογισμικού
  • χρήση εργαστηριακών οργάνων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

 

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί  για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:  https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA

 

 

Το Εργαστήριο  αυτό  εντάσσεται στη Δράση 6 του Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο: «Οργάνωση ενημερωτικών – βιωματικών εργαστηρίων για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά» .

 

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση :

Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)

Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης

Τηλ: +30 210 538 1443 /6945-273390, Email: ganetsos@uniwa.gr.

 

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

 

Το Έργο έχει ως στόχο την  ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται.

 

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρηση τους.

 

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

Στο σύνολό τους, τα εργαστήρια εστιάζουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών, απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των μουσειολόγων, των περιβαλλοντολόγων  και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου.

Το  Εργαστήριο πραγματοποιείται με  τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας-Διαχρονικό Μουσείο  και την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας PlaTTO του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Όλες οι λεπτομέρειες του Έργου στην επίσημη ιστοσελίδα https://klimatiki-mnimosini.gr/

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δήλωση  συμμετοχής στο Link  

https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΤΗΛΕΦ.: 6974-881944 , E-Mail: oneeuropefoundation@gmail.com