Αναλυτική Πρόσκληση για σεμινάριο αρχαιολόγων – ΙΑΝ 2023 ΛΑΡΙΣΑ

EFA1
ΛΑΡΙΣΑ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
one europe logo

Επίσημη Πρόσκληση

για συμμετοχή στο

 «3ο ΕΝΗΜΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά για Αρχαιολόγους, συντηηρητές τέχνης, μουσειολόγους, περιβαλλοντολόγους, ανεξάρτητους ερευνητές κ.α. με φυσική παρουσία»

ΔΡΑΣΗ 6 του Έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»

Σάββατο 14 – Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Εργαστήριο πραγματοποιείτε με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας – Διαχρονικό Μουσείο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με τίτλο: «Κλιματική Μνημοσύνη: Σχεδιασμός και την υλοποίηση δράσεων για την προστασία από την κλιματική αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές “Aσκηταριά” Λάρισας, καθώς και στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του Μουσείου Τσιτσάνη στο Τρίκαλα», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και έχει την ευθύνη διοργάνωσης του παραπάνω 2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού Σεμιναρίου.


Οι υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.


Το Εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του πολιτισμού, φοιτητές αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας , ιστορίας, περιβάλλοντος κ.ά. κ.ά.


Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν:
1.. πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και
2. πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η Δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου εφόσον θα υπάρχει επίδειξη και χρήση των φασματικών μη καταστρεπτικών τεχνικών Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.


Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Πολυφασματικές Κάμερες σε Έργα Τέχνης
2. Τρισδιάστατη Απεικόνιση και Τρισδιάστατη Εκτύπωση τεχνέργων
3. Χρήση φασματοσκοπίας Ramanκαι φασματοσκοπίας XRFστη μελέτη εικόνων και τέλος
4. θα πραγματοποιηθεί Eργαστήριο 3D Scanning και 3D Printing

Ώρες Εργαστηρίου:
Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 10.00-14.30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

  •  υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • χρήση λογισμικού
  • χρήση εργαστηριακών οργάνων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεεξάρτητοι ερευνητές Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ((Π ΠΑΔΑ)


Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:


httpss:://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA


Το Εργαστήριο αυτό εντάσσεται στη Δράση 6 του Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο: «Οργάνωση ενημερωτικών –
εργαστηρίων για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά».

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση :
Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης.
Τηλ: +30 210 538 1443 /6945-273390, Email: ganetsos@uniwa.gr. 

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή
Το Έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρηησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται.

 

Αποτελεί την πρώτη εστιασμέννη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρησή τους.

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημμονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο σύνολό τους τα εργαστήρια θα εστιάσουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των μουσειολόγων, των περιβαλλοντολόγων και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου.

Όλες οι λεπτομέρειες του έργου στην επίσημη ιστοσελίδα

https://klimatiki-mnimosini.gr/

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δήλωσης Συμμετοχής στο Link

https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦ.: 6974-881944 , E-Mail: oneeuropefoundation@gmail.com