Δελτίο Τύπου μετά το Summer School

after-summer-school1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον2ήμερο SummerSchool  με  τίτλο“ Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, με δωρεάν συμμετοχή,την Δευτέρα 29–Τρίτη 30 Μαΐου  2023 και με αντικείμενοτις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά, στο πλαίσιο της Δράσης 7 του  Έργου με τίτλο: «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο.

 

Απευθύνονταν σε είκοσι (20) επιστήμονεςκαι 5 (πέντε)αναπληρωτές, σχετικών ειδικοτήτων, (Αρχαιολόγους, Συντηρητές, Ιστορικούς Τέχνης, επαγγελματίες του πολιτισμού, εκπαιδευτικούς κ.ά.)

Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για τις μεθόδους προστασίας και διαφύλαξης τόσο των πολιτιστικών μνημείων, όσο και των μουσειακών αντικειμένων από την κλιματική αλλαγή.

Αυτό το οποίο επιτεύχθηκε  μέσω του Summer School ήταν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις ανίχνευσης των αλλαγών/ φθορών που επιδέχονται τα πολιτιστικά μνημεία/αντικείμενα και να είναι σε θέση να τις προλαμβάνουν ή να τις αντιμετωπίζουν.

 

ToSummerSchoolπεριελάμβανε τόσο μαθήματα θεωρίας, όσο και ασκήσεις πεδίου.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορούσε :

 • Στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στα πολιτιστικά τεκμήρια. Στους παράγοντες φθοράς
 • Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία & αντικείμενα)
 • Σε προληπτική συντήρηση – μέθοδοι & εργαλεία
 • Νέες τεχνολογίες και ανίχνευση φθορών
 • Συστήματα καταγραφής μουσειακού περιβάλλοντος
 • Χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών στη μελέτη της επίδρασης κλιματικής αλλαγής σε αντικείμενα πολιτισμού
 • Μελέτη των ασκηταριών του Πυθίου με χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών – Ερευνητικό έργο
 • Οι μη-καταστροφικές τεχνικές ως εργαλείο έρευνας-μελέτης-ανάδειξης έργων τέχνης
 • Τεχνολογίες αισθητήρων – Δυνατότητες
 • Επεξεργασία αποτελεσμάτων αισθητήρων και σύστημα αυτόματης απόφασης – Ερευνητικά αποτελέσματα
 • Συντήρηση Ανόργανων Ανασκαφικών και Μουσειακών αντικειμένων. Συντήρηση Εικόνων
 • Η χρήση των αισθητήρων σε Μουσειακούς χώρους

 

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση :Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος-Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)

 

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

Το Έργο”Κλιματική Μνημοσύνη” έχει ως στόχο την  ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται.

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρηση τους.

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Την ευθύνη διοργάνωσης του παραπάνω  SummerSchoolείχαν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών και η ΑΜΚΕ«ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ», που είναι ο Συντονιστής Φορέας όλου του Έργου.Οι  υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.