Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε τελική Ημερίδα

ΔΡΑΣΗ 10

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε τελική Ημερίδα.

Αντικείμενο:

Διοργάνωση Ημερίδας παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου. Θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Παραδοτέα:

• Μία Ημερίδα (η τελική) στο Μουσείο Τσιτσάνη.

• Δημοσιότητα.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Νέα για τη Δράση