Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις

ΔΡΑΣΗ 2

Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις

Αντικείμενο:

Η Δράση αυτή σχετίζεται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προσαρμογή στα δεδομένα των in-situ μετρήσεων στα ασκηταριά της περιοχής του Δήμου Ελασσόνας και στα Μουσεία Τσιτσάνη και Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη του Δήμου Τρικκαίων από την Ομάδα του Έργου, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οπτικοακουστικό υλικό και ebook με φύλλα εργασίας, τα οποία θα παρουσιάζονται και θα απευθύνονται σε στελέχη των μουσείων, των εφορειών αρχαιοτήτων και στους υπαλλήλους των Δήμων με σχετική ειδίκευση που βρίσκονται στις αντίστοιχες περιοχές.

Επιπρόσθετα, όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω της ιστοσελίδας του έργου, γεγονός που θα ενισχύσει κατά πολύ τον θετικό αντίκτυπο του έργου.

Θα αξιοποιηθούν στη Δράση 6 και στη Δράση 5. Θα προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει:
α) αναλώσιμα-αισθητήρες,
β) σύστημα in situ μετρήσεων χρωστικών σε εξωτερικούς χώρους με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας (Full Raman System Spectrometer 1050nm Thunder Optics και USB μικροσκόπιο DINO-LITE) και
γ) 3 φορητούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις με τη χρήση των φορητών φασματοσκοπικών συσκευών και για τα σεμινάρια.

Παραδοτέα:

• 3 Πακέτα εκπαιδευτικού οπτικοακουστικoύ υλικού.

• Ο εξοπλισμός.

ασκηταριά