Δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

ΔΡΑΣΗ 4

Δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Αντικείμενο:

Η Δράση αυτή που έχει ως αντικείμενο την Δημιουργία Οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής α) για υπαίθριες τοιχογραφίες β) μουσικά όργανα σε μουσεία και πίνακες ζωγραφικής, σχετίζεται με τη δημιουργία ενός Οδηγού που θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλους συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός, ότι ο οδηγός θα είναι πρώτος στο είδος του, καθώς το περιεχόμενό του θα προέλθει από την έρευνα πεδίου και τις μελέτες που θα διεξαχθούν από μέλη της ομάδας του έργου στους συγκεκριμένους πολιτιστικούς χώρους.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

H Δράση έχει ως στόχο

να αξιοποιήσει μέρος των εργασιών που θα λάβουν χώρα στα ασκηταριά του Πυθίου, στο Μουσείο Τσιτσάνη και στο Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη στα Τρίκαλα και να δημιουργήσει έναν κόμβο γνώσης και πληροφόρησης προς τους επαγγελματίες που άπτονται του θέματος.

Μεθοδολογία: Ο Οδηγός θα εμπεριέχει όλα τα βασικά βήματα και τις αναγκαίες πληροφορίες που θα έχουν προκύψει από τις εφαρμογές πεδίου που θα έχουν διεξαχθεί τόσο στα ασκηταριά του Πυθίου Λάρισας, όσο και τα μουσειακά αντικείμενα του Μουσείου Τσιτσάνη και Μουσείου Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη στα Τρίκαλα. 

Ο οδηγός αυτός θα απευθύνεται σε στελέχη των Εφορείων Αρχαιοτήτων, των Μουσείων και γενικά του πολιτισμού, που θα έχουν συνάφεια και ενδιαφέρον για το αντικείμενο. 

Η μορφή του οδηγού θα είναι έντυπη και ηλεκτρονική (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Έργου ‘ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ’) και η χρήση του θα παρέχεται δωρεάν. 

Θα συνταχθεί από ομάδα συνεργατών, αποτελούμενοι από Μουσειολόγους και Συντηρητές, με μεγάλη εμπειρία και με την καθοδήγηση της Επιστημονικής Ομάδας του Έργου .

Παραδοτέα:

• Οδηγός προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής για: 
α) υπαίθριες τοιχογραφίες,
β) μουσικά όργανα σε μουσεία και πίνακες ζωγραφικής.
Σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή 

• εκτυπώσεις 150 ανατύπων