Οργάνωση ενημερωτικών - βιωματικών εργαστηρίων για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά Δράση πεδίου

ΔΡΑΣΗ 6

Οργάνωση ενημερωτικών - βιωματικών εργαστηρίων για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά Δράση πεδίου.

Αντικείμενο:

Κύριος στόχος της Δράσης αυτής είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων που θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα βιωματικά εργαστήρια και ενημερωτικά σεμινάρια απευθύνονται στους επιστήμονες αρχαιολόγους, συντηρητές, επιμελητές και επαγγελματίες του πολιτισμού. Θα τους προσφέρουν τα εφόδια να κατανοήσουν: 

Α. πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και 

Β. πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Μεθοδολογία: Οργάνωση ενημερωτικών - βιωματικών εργαστηρίων.

Στόχος είναι να διεξαχθούν 3 διήμερα σεμινάρια – βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή 15 εκπαιδευόμενων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις, αλλά θα μάθουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις κατάλληλες μεθόδους για την ορθή διατήρηση και προστασία των πολιτιστικών μνημείων και αντικειμένων. 

Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Θα αφορά τους αρχαιολόγους των Εφορειών Αρχαιοτήτων που έχουν ασκηταριά. 

Το δεύτερο, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Έρευνα – Μουσείο Β. Τσιτσάνη και θα αφορά επαγγελματίες μουσείων, οι συλλογές των οποίων περιλαμβάνουν μουσικά όργανα, ή και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν σε ευπαθείς κατηγορίες, όπως τα οργανικά υλικά. 

Το τρίτο σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Πινακοθήκη Κατσίγρα στη Λάρισα. Στο σύνολό τους, τα εργαστήρια θα εστιάσουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών, απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των μουσειολόγων και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου. 

Η Δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου εφόσον θα υπάρχει επίδειξη και χρήση των φασματικών μη καταστρεπτικών τεχνικών Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του 3D scanning και 3D printing.

Παραδοτέα:

• 3 διήμερα ενημερωτικά – βιωματικά εργαστήρια εκμάθησης και χρήσης των φασματικών μη καταστρεπτικών τεχνικών και του 3Dscanning και 3Dprinting για τους ειδικούς και επαγγελματίες των Μουσείων ( Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μουσείο Τσιτσάνη & Πινακοθήκη Κατσίγρα).

• Δελτία παρουσίας.

• Βεβαιώσεις συμμετοχής.

• Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρουσιάσεις

Νέα για τη Δράση

Gallery