Επικοινωνία

ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΜΚΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων (NDT-SD Lab),του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

one europe logo

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ONE EUROPE FOUNDATION” ΑΜΚΕ