Γενικά

Summer School

ΓΕΝΙΚΑ

Το Summer School απευθύνεται σε είκοσι (20) επιστήμονες ,στελέχη Εφορειών Αρχαιοτήτων,
Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς,
ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του πολιτισμού, φοιτητές αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας , ιστορίας, περιβάλλοντος κ.ά., ενώ πάρα πολλοί είναι αυτοί που θα το παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση επιστημόνων για τις
μεθόδους προστασίας και διαφύλαξης τόσο των πολιτιστικών μνημείων, όσο και των μουσειακών αντικειμένων από την κλιματική αλλαγή.

Αυτό το οποίο θα επιτευχθεί μέσω του Summer School είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι
βασικές γνώσεις ανίχνευσης των αλλαγών/ φθορών που επιδέχονται τα πολιτιστικά
μνημεία/αντικείμενα και να είναι σε θέση να τις προλαμβάνουν ή να τις αντιμετωπίζουν.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

Το Έργο έχει ως στόχο την  ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται. 

 

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρηση τους. 

 

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.